SỔ TAY DỊCH THUẬT TLH (HH chủ biên) 5 thứ tiếng: Pháp-Anh-Tây Ban Nha- Ý- Việt 
(NXB Tri Thức) 

Cảm ơn các bạn đã cộng tác với tôi để ra được sách mỏng này. Đặc biệt là chị Đỗ Thị Minh Nguyệt, phụ trách về Sách và Hội thảo của Viện Pháp tại VN, PGS TS TLH Nguyễn Thị Như Mai (tình cờ là con gái duy nhất của cô giáo dạy tôi tiếng Pháp cuối những năm 1950) – bà Đỗ Thị Xuân, vốn là sinh viên của nhà TLH Thuỵ Sĩ hàng đầu TK 20 Jean Piaget mà nhà giáo Phạm Toàn đã đề nghị tôi dịch bộ 3 cở sở của lý thuyết phát triển nhận thức của ông, mở đầu cho Tủ sách TLH GD Cánh Buồm.

Đây cũng là cuốn thứ 6 trong tủ sách, tôi dâng lên hương linh nhà giáo Phạm Toàn khi sắp tới ngày giỗ đầu của người anh quý mến! 

Ngẫm ra: mọi sự trên đời hình như đều có DUYÊN TIỀN ĐỊNH!

*** 

Đôi lời thưa bạn đọc

Tâm lí học là ngành khoa học nhân văn có vị trí rất quan trọng ở các nước phát triển, vì nó là cơ sở thiết yếu cho nền giáo dục dân chủ lấy học sinh làm trung tâm, cho nền kinh tế lấy việc thỏa mãn nhu cầu người tiêu thụ làm mục tiêu, cho mọi hoạt động xã hội dựa trên mối quan hệ tự nguyện giữa các thành viên trong nhóm và giữa các nhóm với nhau, và cho cả công việc quản lí đất nước lấy phục vụ người dân làm nhiệm vụ hàng đầu. Ở Việt Nam, ngành tâm lí học đang ngày càng phát triển. Việc dịch các tác phẩm lí luận và thực hành tâm lí học của các nước phát triển góp phần quan trọng cho việc nghiên cứu, học tập và ứng dụng bộ môn này ở Việt Nam, không chỉ trong giới chuyên môn, hàn lâm, mà còn đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về tâm lí học của đông đảo mọi người trong xã hội. 

Với mong muốn góp phần nhỏ vào việc cải thiện chất lượng dịch thuật các tác phẩm tâm lí học phương Tây ra tiếng Việt, Hiệp hội các Viện Văn hoá và Đại sứ quán các nước E.U. (ENIC) đã tổ chức khóa tập huấn cho một số dịch giả trẻ về chuyên đề “Thuật ngữ tâm lí học”, đối chiếu năm ngôn ngữ Pháp-Anh-Tây Ban Nha-Ý-Việt Nam, do dịch giả Hoàng Hưng hướng dẫn.
Cuốn Sổ tay Dịch thuật Tâm lí học này là kết quả mở rộng công việc của khóa tập huấn.
Những từ ngữ được chọn đưa vào Sổ tay bao gồm những từ ngữ cơ bản của Tâm lí học hiện đại, có chú ý đến những từ ngữ chưa có sự thống nhất trong cách dịch.
Nhóm biên soạn cũng cố gắng đưa ra những giải nghĩa sơ giản cũng như lưu ý cho nhiều từ ngữ, dựa trên sự tham khảo nhiều nguồn tài liệu tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt trên mạng Internet và các sách từ điển tâm lí học, đặc biệt là các trang web linternaute.fr, Larousse.fr, fr.wikipedia.orgdictionary.comen.wikipedia.org, APA Dictionary of Psychology, sách Từ điển Tâm lí học của Viện Tâm lí học (NXB Từ điển bách khoa, Việt Nam), sách Oxford Dictionary of Psychology (Andrew. M. Coldman, Oxford U.P, Anh). Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các tác giả của những tài liệu trên mà chúng tôi đã tham khảo, trích lược hay lược dịch định nghĩa trong đó.
Nhóm biên soạn Sổ tay hoan nghênh mọi phát hiện và góp ý của bạn đọc về những sai sót không tránh khỏi của Sổ tay, để Sổ tay được hoàn thiện trong những lần tái bản.
Xin trân trọng cảm ơn
Nhóm biên soạn 

Mua sách tại: http://sachtamlyhoc.com/san-pham/tay-dich-thuat-tam-ly-hoc/