Robert J. Sternberg

Đại học Tufts, Medford, Hoa Kỳ

Các quan điểm thông thường về trí thông minh ủng hộ những cá nhân có trí nhớ và khả năng phân tích mạnh. Kết quả là những cá nhân có thể có tài năng để thành công trong cuộc sống có thể bị coi là không thông minh, trong khi một số người được coi là thông minh có thể ít được ban cho những tài năng đó. Bài này trình bày một lý thuyết rộng hơn về trí thông minh bao hàm hơn, lý thuyết về trí thông minh thành công 

Bản chất của trí khôn (trí thông minh)

Có nhiều định nghĩa về trí thông minh, mặc dù trí thông minh thường được định nghĩa về khả năng một người thích nghi với môi trường và học hỏi kinh nghiệm. Định nghĩa của trí thông minh ở đây có phần phức tạp hơn và dựa trên lý thuyết của tôi về trí thông minh thành công. Theo định nghĩa này: Trí thông minh thành công là: 1) khả năng đạt được mục tiêu của một người trong cuộc sống, dựa trên bối cảnh văn hóa xã hội của người ấy; 2) bằng cách tận dụng điểm mạnh và sửa chữa hoặc bù đắp điểm yếu; 3) để thích ứng, uốn nắn và lựa chọn môi trường; và, 4) thông qua sự kết hợp của khả năng phân tích, sáng tạo và thực hành.

Đầu tiên hãy xem xét Mục 1. Trí thông minh liên quan đến việc hình thành một tập hợp các mục tiêu có ý nghĩa và mạch lạc, đồng thời có các kỹ năng và khả năng để đạt được những mục tiêu đó. Một cá nhân có thể muốn trở thành một chính khách, một người khác, một nhà khoa học, và vẫn còn một người khác, một nghệ sĩ. Những người khác có thể quyết định sự nghiệp trong lĩnh vực điền kinh, sửa ống nước, chính trị, diễn xuất, hoặc bất cứ điều gì. Thông thường, câu hỏi không phải là những mục tiêu mà các cá nhân đã chọn, mà là những gì các cá nhân đã làm để họ có thể thực hiện những mục tiêu đó một cách có ý nghĩa. Do đó, mục này thực sự bao gồm ba tiểu mục: a) xác định các mục tiêu có ý nghĩa; b) phối hợp các mục tiêu đó một cách có ý nghĩa để chúng tạo thành một câu chuyện mạch lạc về những gì một người đang tìm kiếm trong cuộc sống; và, c) di chuyển một khoảng cách đáng kể dọc theo con đường để đạt được những mục tiêu đó.

Mục đầu tiên này công nhận rằng “trí thông minh” có nghĩa hơi khác nhau đối với mỗi cá nhân. Cá nhân muốn trở thành thẩm phán của Tòa án tối cao sẽ đi theo một con đường khác với cá nhân muốn trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng – nhưng cả hai đều sẽ xây dựng một bộ các mục tiêu nhất quán để làm việc. Việc đánh giá trí thông minh không nên tập trung vào mục tiêu nào được chọn mà là xem liệu cá nhân đã chọn một bộ mục tiêu đáng giá hay chưa và thể hiện các kỹ năng và khả năng cần thiết để đạt được chúng.

Mục 2 thừa nhận rằng mặc dù các nhà tâm lý học đôi khi nói về một yếu tố “chung chung” của trí thông minh, thực sự, hầu như không ai giỏi mọi thứ hoặc tệ ở mọi thứ. Những người là nhà lãnh đạo trí tuệ tích cực của xã hội đã xác định được điểm mạnh và điểm yếu của họ, và tìm ra cách để làm việc hiệu quả trong cái mẫu các năng lực đó.

Không có cách duy nhất để thành công trong một công việc phù hợp với tất cả mọi người. Ví dụ, một số luật gia thành công nhờ kỹ năng phân tích rất tốt của họ. Họ có thể không bao giờ tranh luận trong phòng xử án, nhưng họ có thể đưa ra một lập luận pháp lý kín kẽ. Một luật gia khác có thể có mặt chỉ huy trong phòng xử án, nhưng ít mạnh mẽ hơn về mặt phân tích. Nghề luật sư ở Vương quốc Anh công nhận sự khác biệt này bằng cách có những vai trò riêng biệt cho sollicitor (cố vấn pháp luật) và barrister (luật sư tranh tụng). Tại Hoa Kỳ, các luật gia thành công tìm thấy những chuyên môn khác nhau cho phép họ sử dụng tốt nhất tài năng của mình. Các luật gia không thành công thực sự có thể đã cố gắng đầu tư vào những điểm yếu, ví dụ như tranh tụng, khi mà tài năng pháp lý của họ nằm ở nơi khác.

Nguyên tắc chung này cũng được áp dụng trong bất kỳ ngành nghề nào. Hãy xem xét, ví dụ, giảng dạy. Các nhà giáo dục thường cố gắng phân biệt các đặc điểm của giáo viên chuyên nghiệp, và thực sự, họ đã phân biệt được một số đặc điểm như vậy. Nhưng sự thật là giáo viên có thể xuất sắc theo nhiều cách khác nhau. Một số giáo viên tốt hơn trong việc giảng bài lớn; những người khác trong các cuộc hội thảo nhỏ; những người khác trong cố vấn trực tiếp. Không có một công thức nào phù hợp với mọi giáo viên. Giáo viên giỏi chỉ ra điểm mạnh của họ và cố gắng sắp xếp việc giảng dạy của họ để họ có thể tận dụng điểm mạnh của họ, đồng thời bù đắp hoặc sửa chữa điểm yếu của họ. Dạy học theo nhóm là một cách làm như vậy, trong đó một giáo viên có thể bù đắp cho những gì người kia làm chưa tốt.

Mục 3 thừa nhận rằng trí thông minh được định nghĩa rộng rãi đề cập đến nhiều thứ hơn là chỉ “thích ứng với môi trường”, là cơ sở chính của các định nghĩa thông thường về trí thông minh. Lý thuyết về trí thông minh thành công phân biệt giữa thích nghi, uốn nắn và lựa chọn.

Để thích nghi với môi trường, người ta sửa đổi bản thân để phù hợp với môi trường. Khả năng thích ứng với môi trường là điều quan trọng trong cuộc sống, và đặc biệt quan trọng đối với những cá nhân bước vào một chương trình mới. Hầu hết họ sẽ bước vào một môi trường mới hoàn toàn khác với môi trường mà họ đã từng trải qua trước đây. Nếu không thích nghi được, họ có thể không thể chuyển những kỹ năng mà họ đã thể hiện trong môi trường trước đây sang môi trường mới. Theo thời gian sống, các điều kiện môi trường thay đổi rất nhiều. Một loại công việc tại một thời điểm có thể được đánh giá cao (ví dụ: thành lập một công ty mới thành lập), vào một thời điểm khác, có thể được đánh giá rất thấp. Trong nghiên cứu, các vấn đề thay đổi, và đôi khi, những người giải quyết tốt các vấn đề của một thập kỷ lại tương đối kém hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề của thập kỷ khác. Trong vai trò lãnh đạo chính phủ, một số nhà lãnh đạo được bầu chứng tỏ là những con khủng long – những người có thể lãnh đạo đất nước một cách hiệu quả trong một nhóm các điều kiện nhưng không hiệu quả trong một nhóm các điều kiện khác (chẳng hạn như khi nền kinh tế quốc gia hoặc thế giới suy thoái). Rõ ràng, khả năng thích ứng là một kỹ năng quan trọng trong bất kỳ định nghĩa nào về trí thông minh. Một nhà lãnh đạo trí tuệ phải thể hiện khả năng thích ứng với nhiều môi trường khác nhau.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, thích nghi thôi là chưa đủ. Sự thích nghi cần được cân bằng với việc uốn nắn. Trong việc uốn nắn, người ta sửa đổi môi trường để phù hợp với những gì người ta tìm kiếm, thay vì sửa đổi bản thân để phù hợp với môi trường. Những người thực sự vĩ đại trong bất kỳ lĩnh vực nào không chỉ là những người thích nghi; họ cũng là người uốn nắn. Họ nhận ra rằng họ không thể thay đổi mọi thứ, nhưng nếu họ muốn có tác động đến thế giới, họ phải thay đổi một số thứ. Một phần của sự thông minh thành công là quyết định những gì cần thay đổi, và sau đó là làm thế nào để thay đổi nó.

Khi một cá nhân bước vào một tổ chức, người ta hy vọng rằng cá nhân đó sẽ không chỉ thích nghi với môi trường, mà còn uốn nắn nó theo cách làm cho nó trở thành một nơi tốt hơn so với trước đây. Các ủy ban tuyển chọn sẽ mong muốn tìm kiếm bằng chứng không chỉ về sự tham gia của ứng viên trong nhiều hoạt động khác nhau mà còn về việc cá nhân đó đã tạo ra sự khác biệt trong việc tham gia của họ vào các hoạt động đó. Uốn nắn là cách một người có loại tác động này.

Đôi khi, một người cố gắng không thành công để thích nghi với một môi trường và sau đó cũng thất bại trong việc uốn nắn môi trường đó. Bất kể người ta làm gì để cố gắng làm cho môi trường hoạt động tốt hơn, trên thực tế dường như không có gì hiệu quả. Trong những trường hợp như vậy, hành động thích hợp có thể là chọn một môi trường khác.

Nhiều người vĩ đại nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào là những người bắt đầu từ lĩnh vực khác và nhận thấy rằng lĩnh vực đầu tiên không thực sự là lĩnh vực mà họ có nhiều đóng góp nhất. Thay vì dành cả cuộc đời để làm điều gì đó hóa ra không phù hợp với mô hình điểm mạnh và điểm yếu của mình, họ có ý thức tìm một việc khác để làm ở nơi mà họ thực sự có đóng góp.

Mục 4 chỉ ra rằng trí thông minh thành công liên quan đến nhiều năng lực hơn là thường được đo bằng các bài kiểm tra về kỹ năng trí tuệ và học thuật. Hầu hết các bài kiểm tra này đo lường chủ yếu hoặc đặc biệt về trí nhớ và khả năng phân tích. Đối với trí nhớ, họ đánh giá khả năng nhớ lại và nhận biết thông tin. Đối với khả năng phân tích, họ đo lường các kỹ năng liên quan khi một người phân tích, so sánh và đối chiếu, đánh giá, phê bình và phán xét. Đây là những kỹ năng quan trọng trong suốt những năm học ở trường và sau này trong cuộc sống. Nhưng chúng không phải là những kỹ năng duy nhất quan trọng đối với sự thành công ở trường học và cuộc sống. Người ta không chỉ cần nhớ và phân tích các khái niệm; cũng cần phải có khả năng tạo và áp dụng chúng. Trí nhớ tràn ngập tư duy phân tích, sáng tạo và thực tế, và cần thiết cho việc thực hiện chúng; nhưng nó còn lâu mới đủ.

Theo lý thuyết đề xuất về trí thông minh của con người và sự phát triển của nó, một tập hợp các quy trình chung làm nền tảng cho tất cả các khía cạnh của trí thông minh. Các quá trình này được giả thuyết là phổ biến. Ví dụ, mặc dù các giải pháp cho các vấn đề được coi là thông minh trong một nền văn hóa có thể khác với các giải pháp được coi là thông minh trong một nền văn hóa khác, nhưng sự cần thiết phải xác định các vấn đề và thực hiện các chiến lược để giải quyết những vấn đề này tồn tại trong bất kỳ nền văn hóa nào.

Các siêu thành phần (metacomponents), hoặc quy trình điều hành, lập kế hoạch những việc cần làm, giám sát mọi việc khi chúng đang được thực hiện và đánh giá mọi việc sau khi chúng hoàn thành. Ví dụ về siêu thành phần là nhận ra sự tồn tại của một vấn đề, xác định bản chất của vấn đề, quyết định chiến lược giải quyết vấn đề, theo dõi giải pháp của vấn đề và đánh giá giải pháp sau khi vấn đề được giải quyết.

Các thành phần thực hiện (performance components) thực hiện các lệnh của siêu thành phần. Ví dụ, suy luận được sử dụng để quyết định xem hai kích thích có liên quan như thế nào và ứng dụng được sử dụng để áp dụng những gì người ta đã suy ra. Các ví dụ khác về các thành phần thực hiện là so sánh các kích thích, biện minh cho một phản ứng nhất định là đầy đủ mặc dù không lý tưởng và thực sự tạo ra phản ứng.

Các thành phần thụ đắc kiến ​​thức (knowledge-acquisition componentsđược sử dụng để học cách giải quyết vấn đề hoặc đơn giản là để thụ đắc kiến ​​thức thực kiện (declarative knowledge – phân biệt với kiến thức quy trình procedural knowledge) ngay từ đầu. Mã hóa chọn lọc được sử dụng để quyết định thông tin nào có liên quan trong bối cảnh học tập của một người. So sánh có chọn lọc được sử dụng để đưa thông tin cũ về các vấn đề mới. Và sự kết hợp có chọn lọc được sử dụng để tập hợp thông tin được mã hóa và so sánh có chọn lọc thành một giải pháp duy nhất và đôi khi bừng sáng cho một vấn đề.

Mặc dù các quy trình giống nhau được sử dụng cho cả ba khía cạnh của trí thông minh, nhưng các quy trình này được áp dụng cho các loại nhiệm vụ và tình huống khác nhau tùy thuộc vào việc một vấn đề nhất định yêu cầu tư duy phân tích, tư duy sáng tạo, tư duy thực tế hay sự kết hợp của các loại tư duy này. Đặc biệt, tư duy phân tích được sử dụng khi các thành phần được áp dụng cho các loại vấn đề khá quen thuộc được trừu tượng hóa từ cuộc sống hàng ngày. Tư duy sáng tạo được sử dụng khi các thành phần được áp dụng cho các loại nhiệm vụ hoặc tình huống tương đối mới lạ. Tư duy thực tế được sử dụng khi các thành phần được áp dụng vào kinh nghiệm để thích nghi, định hình và lựa chọn môi trường. Một người cần các kỹ năng và khả năng sáng tạo để tạo ra các ý tưởng, kỹ năng phân tích và bố cục để quyết định xem chúng có phải là ý tưởng tốt hay không cũng như các kỹ năng và khả năng thực tế để thực hiện ý tưởng của người ấy và thuyết phục người khác về giá trị của mình. Có thể tìm thấy thêm chi tiết về lý thuyết trong Sternberg. Bởi vì lý thuyết về trí thông minh thành công bao gồm ba tiểu mục – một tiểu mục phụ liên quan đến các thành phần của trí thông minh, một tiểu mục liên quan đến trải nghiệm đề cập đến tầm quan trọng của việc đối phó với tính mới tương đối và tự động hóa xử lý thông tin và một tiểu mục liên quan đến hoàn cảnh xử lý các quá trình thích nghi, uốn nắn và lựa chọn, lý thuyết đã

thường được gọi là ba nhánh (triarchic).

LƯU Ý:

  1. Con người có thể thông minh nhưng ngu ngốc

Một số người thông minh và sáng tạo, nhưng ngu ngốc. Đó là họ, thông minh nhưng không khôn ngoan (Sternberg, 1998b). Đặc điểm của những người thông minh, nhưng ngu ngốc là gì? Hãy xem xét năm đặc điểm.

Trước tiên là sự lạc quan không thực tế đối với những hậu quả lâu dài của những gì họ làm. Họ có thể tin rằng bản thân thông minh đến mức họ tin rằng, bất cứ điều gì họ làm, mọi việc sẽ ổn thỏa. Họ có thể tin tưởng quá mức vào trực giác của chính mình, tin rằng sự thông minh của họ có nghĩa là họ không thể làm gì sai.

Thứ hai là chủ nghĩa vị kỷ. Nhiều người thông minh đã được khen thưởng cao trong cuộc sống của họ đến mức họ không quan tâm đến lợi ích của người khác. Họ bắt đầu hành động như thể cả thế giới xoay quanh họ. Khi làm như vậy, họ thường tự sắp đặt cho mình những thất bại, như đã từng xảy ra với cả Tổng thống Nixon và Clinton, người trước trong trường hợp Watergate, người sau trong trường hợp Monicagate. 

Đặc điểm thứ ba là cảm giác toàn trí. Những người thông minh thường biết rất nhiều. Tuy nhiên, họ gặp rắc rối khi bắt đầu nghĩ rằng họ “biết tất cả”. Họ có thể có chuyên môn trong một lĩnh vực, nhưng sau đó, bắt đầu tự cho mình là chuyên gia trong mọi thứ thực tế. Tại thời điểm đó, họ trở nên dễ mắc phải những thất bại đáng kể, bởi vì họ đóng vai trò là chuyên gia trong những lĩnh vực mà họ không có, và có thể mắc phải những sai lầm tai hại khi làm như vậy.

Đặc điểm thứ tư là cảm giác toàn năng. Nhiều người thông minh nhận thấy mình ở những vị trí có quyền lực đáng kể. Đôi khi họ không nhận ra những hạn chế về quyền lực của mình và bắt đầu hành động như thể họ là người toàn năng. Một số tổng thống Hoa Kỳ cũng như tổng thống của các quốc gia khác đã gặp phải vấn đề này, dẫn đến các quốc gia của họ đến thảm họa do những ý tưởng bất chợt cá nhân. Nhiều người đứng đầu công ty cũng bắt đầu tự cho mình là người toàn năng, thật không may khi tự ý xào nấu các thống kê tài chính của công ty họ.

Đặc điểm thứ năm là cảm giác bất khả xâm phạm. Không chỉ các cá nhân nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì; họ cũng tin rằng họ có thể thoát khỏi nó. Họ tin rằng hoặc họ quá thông minh để bị phát hiện hoặc, thậm chí nếu bị phát hiện, họ sẽ thoát khỏi bất kỳ hình phạt nào cho những hành vi sai trái. Kết quả là loại thảm họa mà Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​trong các cuộc tấn công gần đây của Enron, Worldcom và Arthur Andersen.

2. Hệ thống giáo dục ở nhiều quốc gia rất chú trọng vào việc giảng dạy và đánh giá tập trung vào hai kỹ năng quan trọng: trí nhớ và ở mức độ thấp hơn là kỹ năng phân tích. Học sinh thành thạo hai kỹ năng này có xu hướng thu lợi từ hệ thống giáo dục, bởi vì các bài kiểm tra năng lực, hướng dẫn và kiểm tra thành tích mà chúng ta sử dụng phần lớn đều đo lường các sản phẩm và quy trình phát sinh từ hai loại kỹ năng này. Tuy nhiên, có một vấn đề, đó là những đứa trẻ có thế mạnh ở các loại kỹ năng khác có thể bị hệ thống này bỏ qua. Những đứa trẻ này có thể học và thi tốt, nếu như chúng được tạo cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình hơn là điểm yếu.

Các xã hội của chúng ta có thể tạo ra các hệ thống khép kín chỉ có lợi cho một số loại trẻ em và gây bất lợi cho các loại trẻ em khác. Những đứa trẻ vượt trội về trí nhớ và khả năng phân tích có thể sẽ làm tốt các bài kiểm tra năng lực và kiểm tra thành tích, và do đó sẽ tìm thấy cánh cửa cơ hội mở ra cho chúng. Những đứa trẻ vượt trội về các khả năng khác có thể kết thúc bài kiểm tra kém và thấy cửa đóng chặt. Bằng cách coi những đứa trẻ có những khả năng thay thế là kẻ thất bại, chúng ta có thể sẽ tạo ra những lời tiên tri có hại cho bản thân. Đó là một điều mà xã hội không cần. Những gì xã hội cần là một quan niệm rộng hơn về trí thông minh. Lý thuyết về trí thông minh thành công cung cấp một quan niệm như vậy.

Nguồn: The Theory of Succesful Intelligence. Robert J. Sternberg