Thưa quí bạn

Nền Giáo dục nước ta đang trăn trở trong bước chuyển mình lớn lao liên quan đến tất cả xã hội, đến tương lai của dân tộc, vận mệnh của đất nước. Mười năm nay, nhóm Giáo dục thiện nguyện Cánh Buồm do nhà giáo dục Phạm Toàn (1932-2019) sáng lập và điều hành, đã cố gắng đóng góp một lối đi mới để xây dựng một kiểu giáo dục khai phóng, khoa học, hiện đại. Trong quá trình ấy, chúng tôi càng thấy rõ tình trạng lạc hậu của ngành Tâm lý học Giáo dục nước nhà và bị thúc bách tiếp cận với những lý thuyết hiện đại vốn đã hướng dẫn GD Âu Mỹ suốt từ nửa sau TK XX. 

Năm 2013, Tủ sách Tâm lý học Giáo dục Cánh Buồm (NXB Tri thức) ra đời với mục tiêu cung cấp văn bản gốc những sách kinh điển về TLH GD hiện đại, mở đầu với Jean Piaget, nhà TLH GD hàng đầu thế kỷ XX), tiếp tục với Howard Gardner, nhà TLH GD nổi tiếng của Mỹ nửa sau TK XX, và sẽ tiếp tục phát triển với các tác giả khác, cập nhật hơn. Đây là những sách thuộc chuyên môn hẹp của TLH GD, không dễ tiếp nhận với đông đảo những người làm công việc giáo dục trong và ngoài nhà trường. Để bổ sung cho Tủ sách, chúng tôi mở website này nhằm cung cấp những bài viết, bài dịch về TLH GD hiện đại và mở rộng đến những bài liên quan đến lĩnh vực này, để nhiều bạn quan tâm, bao gồm các vị phụ huynh học sinh, có cơ hội làm giàu thêm kiến thức căn bản về lĩnh vục, rất cần thiết trong việc giáo dục, hướng dẫn học sinh và con em mình.

Xin kính mời quý bạn đọc hưởng ứng website này. Xin kính mời các nhà nghiên cứu TLH, các dịch giả, các nhà giáo, các vị phụ huynh có tìm hiểu về lĩnh vực TLH GD đóng góp bài vở cho website. 

Vô cùng cảm kích

Người lập trang: Hoàng Hưng